top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRene Knecht

Timemanagement Voor Intuïtieve Verkopers

Dit is een vervolg op de nieuwbrief van vorige week en  INTUITIEVE VERKOPER: Hoe Verkopen en Hoe als Manager deze Verkoper Managen?. De conclusies zijn geldig voor ‘intuitives’ in het algemeen.

Omdat veel ‘hunters’ in verkoop een meer intuïtieve persoonlijkheid hebben kan dit artikel relevant zijn.

Intuïtieve verkopers hebben het moeilijk met timemanagement

Intuïtief waarnemen staat voor “openness” , de mogelijkheden onderzoeken, denken in opties: dat is jouw natuur.

Als je je dag gaat indelen volgens een schema met timeframes werkt dit beperkend voor jou. Je krijgt juist energie van af te wijken van al dan niet opgelegde schema’s. Je kunt strakke schema’s wel een tijdje volhouden maar vroeg of laat gaat je ‘geest’ dwalen of je blijft  in een ‘loop’ , zodat je in rondjes blijft draaien wat leidt tot bore-out. Je gaat je dan de zin van het leven afvragen.

Als intuïtief ben je met de toekomst bezig (future orientation), ‘head in the clouds’, hoofd in de wolken.

Dit ‘dwalen’ is je sterkte! Alleen de maatschappij algemeen heeft een bepaalde tijdsbeleving: de lineaire tijd. De maatschappij/externe wereld beleeft tijd lineair maar dat is het niet. Tijd is een concept waarmee je bent gebrainwasht. Wanneer je intuïtief waarneemt rebelleer je tegen lineaire tijd: je wilt graag zoveel mogelijk ervaringen opdoen, multitasken.

Intern of Extern Referentiekader Deze niet – lineaire tijdsbeleving geldt ook voor introverte denkers/voelers (introvert thinking – Ti /introvert feeling – Fi). Zij creëren eigen systemen (Ti) of een authenticiteit (Fi).  Je laat je niet van de wijs brengen door externe time constraints: je zit in je eigen wereldje. We spreken hier van een intern referentiekader: je gaat af op je eigen oordeel – ‘self-reference point’. Dit wilt niet zeggen egocentrisch. Je neemt geen energie weg van iemand anders.

Extraverte mensen kunnen daarom bazig naar anderen overkomen omdat ze collectieve regels en normen willen opleggen. Dat is hun manier van denken. Ze hebben een extern referentiekader. Extravert (kleine letter ‘e’ in de symbolen) wilt zeggen: gericht op buitenwereld, streven naar harmonie in relaties (Fe, extravert feeling) of collectieve normen en procedures (Te, extravert thinking). De wetenschap bijvoorbeeld is Te (extravert thinking) gericht.

Dat wil niet zeggen dat intuïtieven zich niet aan afspraken houden of continu te laat komen. Er zijn compenserende factoren: intuïtieven kunnen ook Fe hebben in hun persoonlijkheid. Deze al dan niet dominante Fe – extraverte feeling streeft naar harmonie met de omgeving. Een mens is meer dan 1 eigenschap alleen: we moeten kijken naar de samenhang. Wat is dominant en minder dominant aanwezig?

 Dominante en inferieure functie: uitleg met 2 voorbeelden – Wanneer denken dominant is betekent dit niet dat je niet voelt: echter het herkennen van en omgaan met gevoelens is onderontwikkeld (inferieur in jungiaanse termen), je moet er meer moeite voor doen. – Wanneer “intuition” dominant is betekent dit dat je sensing (concrete waarneming) minder ontwikkeld is. Minder ontwikkeld betekent dat je er meer moeite voor moet doen. Het is meer onbewust aanwezig.

Onderbewuste Iets wat in je onderbewuste is of minder ontwikkeld is komt op een  ‘kinderlijke’,  onvolwassen manier terug naar boven in specifieke situaties.  Bijvoorbeeld bij intuïtieven is het concrete waarnemen (sensing) minder ontwikkeld: dit kan bijvoorbeeld toch naar de  oppervlakte komen in de vorm van schoonmaakwoede, hamsteren, overdreven detaillistisch worden en extreem de tijd gaan managen volgens het boekje! Er is dus sprake van overdrijving.

Overdrijving Dus telkens er sprake is van overdrijving is het een teken dat je onderbewuste het overneemt en van het ene naar het andere uiterste overhelt. ==> Dit zal tijdelijk zijn en vaak onder stressomstandigheden zoals op vakantie gaan, overgang naar nieuwe jobs, veranderingsmomenten … Dit zijn opflakkeringen, het onderbewuste dat de controle overneemt. Het onderbewuste is veel krachtiger en ongecontroleerd. Daarom heb je het zelf niet door: het is een blinde vlek, waardoor je irrationeel gedrag vertoont. Meer uitleg over schaduw en projectiemechnanismes: Ben jij voor je klant een nepgoeroe?

Sommige lezers zullen MBTI – jargon herkennen. De MBTI-test is enerzijds interessant om persoonlijkheid beter te begrijpen, anderzijds  als test heel onbetrouwbaar omdat mensen zichzelf anders kunnen zien dan dat ze in werkelijkheid zijn: wat is jouw binnenkant en wat is jouw buitenkant? Wat meten we eigenlijk?. De test vraagt introspectie waar doorgaans geen tijd wordt voor genomen. De onderliggende inzichten in MBTI zijn relevant maar vragen wel verdieping. Dit geldt overigens voor alle psychologische testen. Je bent niet te vatten in een model. 

Hoe kun je nu aan timemanagement doen als ‘intuitive’? Ik kan in dit artikel maar kort zijn. Voor meer uitleg mag je me altijd contacteren.

– Strakke tijdschema’s werken niet: Dit gaat in tegen je natuur.

Wat wel werkt zijn to-dolijstjes ==> zonder timeframes!

Een timeframe is direct een beperking van je vrijheid. Dit gaat tegen je in werken. Begin daarom met een visie, helicopterview: wat moet vandaag gedaan worden dat je gaat vooruit helpen?  en vertaal dit naar een to do-lijst (zonder tijdsschema, tijdslimiet).

Als je dan aan de dag begint: begin met wat je wilt beginnen en werk de lijst af in de loop van de dag. Laat de volgorde van de uit te voeren taken intuïtief gebeuren.

 Stel jezelf de vragen: waar kan ik eerst aan beginnen? Wat is nu de volgende taak? ==> dit is de ‘What if …’/ ‘Wat als …’ –manier van denken dat beter geschikt is voor intuïtieven. ==> Niet – intuïtieven krijgen het op de zenuwen als je dreigt van het plan af te wijken. Voor jou is dit normaal.  Dit is intuition aan het werk. Dit is superlogica: voor de buitenwereld is het niet duidelijk waarom je nu juist die taak als eerste neemt maar het is de juiste beslissing op een of andere manier!

– Belangrijk: je geeft jezelf de toestemming om je visie te herformuleren. Als je vastzit geef je jezelf de vrijheid om je hele lijst weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen (from scratch). Dit is essentieel.

– Je schrijft je taken en doelen op papier zodat het altijd in het zicht of in de buurt blijft. Als je het electronisch gaat bewaren verdwijnt het uit zicht. Niet-intuïtieven hebben daar geen problemen mee, voor intuïtieven werkt het niet.

– Maak de taken klein genoeg om ze zonder weerstand uit te voeren. Als je weerstand voelt zijn de taken niet klein genoeg.

Door jezelf de vrijheid te geven de dagdoelstellingen aan te passen en zelfs weg te gooien en nieuwe doelstellingen in de plaats te formuleren gaat dit werken. Dit is een inzicht dat komt uit de wetenschap van gedragsverandering: als iets opgelegd wordt werkt het niet. Maar als je de vrijheid in keuze ervaart ga je toch commitment tonen en dan blijft het duren. Dit is ook een verkoopinzicht dat je kunt toepassen in benaderen van klanten of kandidaten in recruitment of changemanagement in het algemeen.

Je wordt dan doelgericht maar deze keer vanuit je sterkten.

Goede en slechte gewoontes  – Deze uiteenzetting staat los van “gewoonten” zoals op tijd komen, je aan de afspraken houden. De meeste verkopers die ik ken zijn altijd stipt op tijd! – Gewoontes worden gecreëerd: zowel slechte (facebook, roken) als goede gewoontes. Intuïtieven zijn doorgaans goed zowel in het creëeren van als in het breken met gewoontes: mogelijks was je als intuïtief heel vatbaar voor ‘gaan roken’. Tezelfdertijd was het relatief gemakkelijker voor jou om met deze gewoonte te stoppen? De openheid voor verandering werkt steeds in 2 richtingen. – Deze nieuwsbrief is ook het resultaat van een gewoonte: ze kost geen moeite om ze te creëren. Het is een automatisme geworden. Als intuitive heb je altijd nieuwe ideeën. Morgen kan ik ook iets anders gaan doen. Als intuïtive heb ik geen passies wel veel interesses die wel soms obsessies worden …

Energiemanagement – Nog belangrijker dan timemanagement is energie-management: jouw intuïtie zorgt voor nieuwe ervaringen en dit geeft je energie. Er komt dopamine vrij bij nieuwe ervaringen , een neurotransmitter die jou energie geeft en blij maakt en doet doorzetten en jou helpt je taken af te werken. 

Maar als je met te veel dingen tegelijkertijd bezig bent gaat dit weer ten koste van energie. Gezonde voeding, beweging, leren stilstaan in het leven en voldoende slaap zijn nodig. Stel niet te hoge eisen aan jezelf. Regelmatig een half uurtje joggen is beter dan een marathon willen lopen. Het gaat om de ‘gezonde’ gewoontes: zie hoger.

Bovenstaande tips zijn gebaseerd op inzichten uit de werken van Jung en Jungiaanse auteurs, literatuur over time management, veel lezen, podcasts beluisteren en reflecteren (stilstaan).

Succes in de verkoop,  Rene

Copyright © 2010-2019, René Knecht Differentiation Selling is Registered in US Patent and Trademark Office. Differentiation Selling is Registered in The Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)

1 weergave0 opmerkingen

コメント


bottom of page