top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverRene Knecht

Wat is de echte reden dat je een deal binnenhaalt?Wat werkt moet je kunnen ervaren. Daarom kunnen we het niet altijd verklaren. We kunnen niet altijd oorzaak en gevolg direct waarnemen, wel vermoeden: dat kan leiden tot een hypothese. Deze kunnen we dan gaan testen: soms kom je tot andere conclusies dan wat het logisch verstand ons vertelt.

vraagstelling Als je recent een deal hebt binnengehaald of een veranderingstraject succesvol hebt begeleid: was dat omdat je uitstekende presentatievaardigheden had? Of omdat de offerte mooi uitgewerkt was? Of omdat je durfde en goed kon closen? Alle beetjes helpen: toch zijn dit niet de beslissingsmomenten, wat ze ook in de salesboeken schrijven! 

Een leerpunt voor mij is steeds dat als zware deals en veranderingstrajecten zoals in de wereld van lastenboeken maar ook in consumentenverkoop er altijd een of andere vorm van interactie was voor en na het verkoopgesprek. Dus de kans op slagen van een verkoopgesprek wordt bepaald door activiteiten voor en na het face-to-face gesprek. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen: het gaat over een algemene vaststelling die heel veel opgaat, een grote gemene deler. 

Dat is interessant om te weten want als je een deal binnenhaalt of niet: dan kun je gaan analyseren welke interactiemechanismen werden gebruikt. En waar het misliep.  Je zoekt dan naar andere variabelen die een relatie creëerden met jouw prospect. Zo kun je beter je pipeline en slaagkans voorspellen.

Onderstaande voorbeelden zijn zowel eenvoudig als complex: dit om je een idee te geven dat jedeze principes ook dagelijks toepast. Je kunt het al. Bewustzijn is de sleutel tot verandering.

Voorbeelden van interactiemechanismen voor het salesgesprek

 1. Sms sturen (‘gaat onze afspraak nog door?’)

 2. Meeting outlook request

 3. Informele babbel voor de formele presentatie

 4. Een formele handeling voor de presentatie: ‘Mag ik u idcard eens inlezen? of complex: ‘Kunt u een case voorbereiden?’ (denk ook  aan sollicitaties)

 5. ‘Kan uw echtgeno(o)t(e) ook aanwezig zijn?’

 6. Pre-salesmeeting waar info werd uitgewisseld: bijv. om een demo voor te bereiden of een berekening te doen.

 7. Samen naar de koffiemachine lopen of een rondleiding doen/laten geven.

 8. Social Selling – activiteiten: zie mijn artikel uit 2013 dat nog steeds actueel is

 9. Gratis seminars/demo/…`

 10. Wordt de agenda op voorhand uitgewisseld en/of besproken?

 11. Wordt een proces verkocht? Bijv ‘de meeting duurt tot 12h’, ‘dit is het stappenplan’, …

 12. Een vraag stellen per mail, telefoon, via via, …?

 13. Wordt er vertrouwelijke info gedeeld? Bijv. bij het maken van de afspraak.

 14. Is er interactie met andere beïnvloeders? Of heb jij informatie waaruit blijkt dat er met andere beïnvloeders wordt overlegd? (als dat niet zo is: dan heb je geen deal met 100% zekerheid – red flag)

 15. Werd een parking gereserveerd? Welke ruimte- en tijdstactieken worden gebruikt om een stemming te creëren?

 16. Welke stemming probeert men te creëren? Zijn er signalen dat de sfeer gespannen gaat zijn? Hoe kun je deze dan ‘ontspannen’?

 17. Is er iets waaruit blijkt dat ze jou meer als gemiddeld aandacht geven? Kun je daarop inspelen?

 18. Welke vragen kun je stellen om hier meer duidelijkheid over te krijgen? (check assumptions, ga niet uit van veronderstellingen: bereid daarom procesvragen voor)

2 Tips:

1- In professionele onderhandelingen bouwt men eerst vertrouwen door uitwisselen van informatie en handelingen: dit creëert een sfeer van coöperatie. Professionele aankopers doen dat ook bij jou! Zo krijgen ze hun eerste concessies.  In vaktaal: ervaren aankopers zorgen ervoor dat ze eerst proces krijgen – zonder dat het hun iets kost – voor ze over de inhoud beginnen te onderhandelen. Algemeen zullen ervaren onderhandelaars op deze wijze ‘voorspelbaarheid’ willen creëren in de relatie. 2- De telefoon is nog altijd een goed middel om een informele relatie te creëren: in een face-to-face setting gaan mensen zich vaak formeel gedragen, waardoor het gesprek aan de oppervlakte blijft. Je dringt niet door. Als je ze eerst telefoneert is er meer gelijkheid in de relatie. Men geeft meer weg! Er wordt meer basis gelegd. Daarom is de presalesfase vaak doorslaggevend in het binnenhalen van deals.

Deze voor-fase bepaalt ook de openingstactieken en manoeuvres zoals ‘met welke range ga je openen’? Voorbeeld van een range-opening: “Verkopers met mijn ervaring verdienen tussen de 120.000 en 150.000.” (zie voor uitleg: pagina 22-24 in het onderstaand ebook) Dit salaris kun je overigens verdienen als je op dit niveau onderhandelt en verkoopt. Je bent het dan ook waard! Dit is geen bluf. Jouw CEO heeft dit ook zo geleerd, misschien onbewust (?).  

Voorbeelden van interacties na het salesgesprek

 1. Werd een verslag doorgestuurd? Wie nam de leiding?

 2. Wie bepaalde de agenda voor het vervolg? (verkopen is een continu proces: dat niet stopt bij de 1 uur face-to-face interactie)

 3. Hoe wordt de achterban bewerkt/geïnformeerd? In consumentenverkoop: beslissen de ouders/schoonouders mee?

 4. Komen er nieuwe beslissers naar voren?

 5. Hoe houdt men contact? Is er een bedankingsmail? Wie wordt in cc gezet?

 6. Hoe wordt vinger aan de pols gehouden?

 7. Hoe houdt men jou warm? Hoe zorgt de andere partij ervoor dat jij je woord zult nakomen?

 8. Werd een proces verkocht voor een volgende stap? 

 9. Hoe gaat men van formeel terug naar informeel? (bijv. een lunchafspraak, een proefrit)

 10. Wordt er iets gevierd? (champagne)

Conclusie Wat zijn de patronen in jouw markt voor en na het salesgesprek? Bovenstaande geldt voor alle vormen van veranderingstrajecten: van het ‘gaan naar de dokter en een dieet volgen’ tot een ‘complexe digitale transformatie’. Hoe proberen klant en leverancier voorspelbaarheid te creëren? Sommige aankopers vragen bijv. eerst een raamovereenkomst goed te keuren. Of ze gaan de agenda managen en nemen zo de leiding. Hoe kun je dit evenwichtiger maken?

In een klassieke sales- of beïnvloedingstraining zal de aandacht liggen op de machtsfactoren. Hoe kan ik meer power krijgen? Dit is anders in verkopen: een verkoop/deal komt tot stand in een sfeer van gelijkwaardigheid, een evenwichtstoestand. Als je effectief en rationeel (=voorspelbaar) wilt verkopen dan zorg je ervoor dat alle partijen geven en nemen doorheen heel het proces. Dat zijn die interactiemechanismen. Dit kun je managen en voorbereiden op een gezond assertieve manier. Dit bepaalt jouw slaagkans.

 

De Differentiation Selling leermethode leert je authentiek te verkopen. Je kunt gewoon expert of adviseur blijven – en je ding doen – en vanuit die sterkte op een natuurlijke manier effectief verkopen. Je hoeft niet te gaan ‘muilentrekken’ of je persoonlijkheid te veranderen of over gloeiend houtskool te lopen om je ongekende vermogens te ontwikkelen. 

Je wordt niet soft of hard, gewoon ‘gezond assertief’. Je haalt deals binnen op een natuurlijke manier. Het zit al in je, je kunt het al. Je moet het enkel leren toepassen in een klanten-context. 

Succes in de verkoop! mvg, Rene Knecht

=====================

Meer tips:Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief


Copyright © 2010-2019, René Knecht Differentiation Selling is Registered in US Patent and Trademark Office. Differentiation Selling is Registered in The Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page